FAQ - často kladené otázky

Jakým způsobem se evidují platby stravného ve školní jídelně?

Každému strávníkovi je při registraci do školní jídelny vytvořeno jeho osobní konto, jednoznačně identifikované tzv. číslem strávníka, které se používá jako variabilní symbol. Platby v hotovosti se připisují přímo při prodeji v pokladně ŠJ.

Inkaso ze sporožirového účtu se provede k 5. dni následujícího měsíce (pouze v případě, že Česká spořitelna oznámí, že inkaso neprošlo, je inkasní platba stornována a strávník musí zaplatit jiným způsobem).

Inkasní příkazy z jiných bankovních ústavů, se provádí k 15 dni následujícího měsíce.

Pokud neprojde inkaso, je možné zadat jednorázový příkaz k úhradě na účet číslo 457 378 31 / 0100 u KB, nebo složit hotovost v kanceláři ŠJ. Nelze platit poštovní poukázkou nebo pomocí SIPO.

Jakým způsobem se přihlašují obědy?

Platíte-li hotově, musíte si obědy přihlásit osobně (při prodeji v kanceláři ŠJ nebo ve stravovacím boxu) nebo dálkově (telefonem, e-mailem, Internetem). Předpokladem však je dostatečná výše peněz na vašem kontě.

Je-li nastavena platba inkasem, jsou obědy přihlášeny automaticky programem.

Jakým způsobem se odhlašují obědy?

Obědy lze odhlásit osobně v kanceláři školní jídelny, telefonicky nebo pomocí výpočetní techniky (e-mailem, Internetem, ve stravovacím boxu v jídelně). Uzávěrka odhlášek je nejpozději v 08:00 výdejního dne.

Nechci se již stravovat, co mám pro to udělat?

Za prvé je nutné toto oznámit školní jídelně, a to osobně nebo písemnou formou k rukám účetní nebo ředitele ŠJ. Od zadaného data, kdy se již nebudete stravovat, budou obědy odhlášeny.

Platíte-li převodem z účtu nebo inkasem, musíte ve své bance trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem zrušit.

Pokud platíte hotově, budou Vám případné přeplatky vráceny v kanceláři školní jídelny při odhlašování.

Pokud má naše škola ředitelské volno, jsou moje obědy odhlášeny?

Hromadnou odhlášku provede jídelna pouze na základě písemného oznámení ředitelství dané školy. Tzn. automaticky se nic takového neprovádí.

Pokud na obědy nechodím, nemusím za ně platit?

Samozřejmě musíte, protože obědy, které nejsou odhlášeny ŠJ uvaří a připraví k výdeji. Jestliže tedy na obědy nechodíte, pak vám propadají a zbytečně přicházíte o své peníze.

Pokud si zruším trvalý příkaz, odhlásí mě jídelna ze stravování?

Ne, banka jídelnu neinformuje o tom, že strávník zrušil trvalý příkaz. Musíte stravování odhlásit i ve školní jídelně, jinak ŠJ bude pro Vás dál připravovat obědy a bude Vám stále inkasovat platby, které banka sice neprovede, ale informuje ŠJ o tom, že platba neproběhla. ŠJ bude po Vás vymáhat zaplacení provařených obědů i když si je nevyzvednete.

Přešel jsem na jinou školu, ale jídelna mi stále strhává peníze za obědy. Proč?

Škola jídelnu neinformuje o změnách ve stavu žáků. Strávník sám musí ukončit stravování předepsaným postupem.

Musím po ukončení stravování vracet kartu?

Karta je Vaším majetkem a peníze se zpět nevrací.

Pokud onemocním, může na obědy chodit někdo jiný?

Ne, protože po dobu nemoci nemáte nárok na oběd za snížené stravné. Po dobu nemoci si můžete zakoupit obědy za plné stravné.

Pokud onemocním, může mi obědy vyzvedávat zákonný zástupce a nosit je domů?

Ne, protože po dobu nemoci nemáte nárok na oběd za snížené stravné. Výjimkou je první den nemoci, kdy se již oběd nepodařilo včas odhlásit. Pak je dle vyhlášky možné výjimečně oběd odebrat do jídlonosiče. Po dobu nemoci si můžete si zakoupit obědy za plné stravné.

Zjistím-li nesrovnalost ve vyúčtování, jak a kdy ji mám reklamovat?

Reklamujte ji ve ŠJ a to nejlépe ihned po obdržení výpisu. Dohledávání po několika měsících je technicky i časově velmi náročné.

Musím přes prázdniny rušit souhlas s inkasem?

Nemusíte, na červenec a srpen se inkaso neprovádí.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Pošlete nám Váš dotaz přímo z našich stránek a my vám co nejdříve odpovíme.

Objednejte si !

telefonem
nebo po internetu

Kontakt

tř. 1. máje č . 358
753 01 Hranice

IČ: 49558617
Telefon: 581601248
E-mail: jidelna@jidelnahranice.cz
Zřizovatel: Město Hranice
Statutární zástupce: Ing. Jiří Zais

Nahoru